Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, które odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2012 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Organizatorami konferencji są:
- Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
- Zakład Metod Jądrowych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
- Zespół Zastosowań Spektroskopii Mössbauerowskiej, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Lubelska.

Zachęcamy także do uczestnictwa w Polskim Seminarium Anihilacji Pozytonów PSPA 2012, które odbędzie się w tym samym ośrodku w dniach 13-14 czerwca 2012r. Proponujemy, aby jeden dzień obrad obu konferencji (13.06.2012) był wspólny. Rejestracji do PSPA’12 należy dokonać poprzez stronę internetową: http://www.pspa12.umcs.pl.
 
 
                                                                                          
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
www.umcs.lublin.pl »
Politechnika Lubelska
Politechnika Lubelska
www.pollub.pl »