Wystąpienia konferencyjne

 

Referat:

Referat ustny w języku polskim trwa 25 - 30 minut (z dyskusją).

Referat zaproszony trwa 45 minut.


Organizatorzy zapewniają projektor oraz komputer z systemem Windows 7 z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office i Adobe Reader.


Istnieje możliwość podłączenia własnego komputera.

 

W przypadku innych wymagań prosimy o informację w formularzu zgłoszeniowym w zakładce Uwagi lub na adres e-mailowy: ossm2012@pollub.pl

 


Plakat:

 

Autorzy plakatów będą mieli do dyspozycji tablice. Dostępne będą także materiały niezbędne do umocowania plakatów.

 

Prosimy przygotować plakaty według standardowego rozmiaru A0 (841 x 1189 mm).