Opłata

Opłata konferencyjna za OSSM 2012 obejmuje:
- koszty zakwaterowania 10-14.06.2012 (4 noclegi)
- pełne wyżywienie,
- koszty publikacji jednego artykułu,
- udział w sesjach naukowych.

Opłata  dla uczestników OSSM'12 (w PLN)

 

 

Zakwaterowanie

w pok. 1-os.

Zakwaterowanie.

w pok. 2-os.

Uczestnik                       (opłata pełna)

1350

1200

Student, Doktorant         (opłata ulgowa)

1100

1000

Osoba  towarzysząca

1100

1000

 

 

Opłata za OSSM’12 dla osób uczestniczących również w PSPA’12 (w PLN)

 

 

Zakwaterowanie

w pok. 1-os.

Zakwaterowanie.

w pok. 2-os.

Uczestnik                       (opłata pełna)

1100

1000

Student, Doktorant         (opłata ulgowa)

900

850

Osoba  towarzysząca

900

850

 *UWAGA! Opłatę za PSPA należy wnieść niezależnie od opłaty za OSSM zgodnie z instrukcją zawartą na stronie www.pspa12.umcs.pl .

 

 

 

Wpłaty za OSSM 2012 prosimy dokonywać na konto:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

nr konta: 30 1140 1094 0000 2905 1600 1135

BRE BANK SA O/Lublin

tytułem: Imię i Nazwisko uczestnika

koniecznie z dopiskiem: OSSM2012