Materiały konferencyjne

 

PUBLIKACJA:

 

Materiały konferencyjne, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Nukleonika (vol.58, no. 1, 2013) (20 punktów - lista MNiSW).

 

Manuskrypt pracy należy dostarczyć w czasie trwania konferencji. Przygotowując go należy stosować się do wymogów edytorskich zawartych na stronie http://www.nukleonika.pl/instrukcja.pdf  .


Manuskrypt należy przygotować tak, aby docelowa długość artykułu w formacie Nukleoniki nie przekraczała 4 stron.

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT:

 

Prosimy o przesyłanie abstraktów w formie elektronicznej do dnia 1 kwietnia 2012. Abstrakt przygotowany w języku polskim lub angielskim nie powinien przekraczać 1 strony formatu A4 - wzór abstraktu.