Komitety

            KOMITET NAUKOWY:


prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz - Honorowy Przewodniczący Seminarium - Kraków


dr hab. Katarzyna Brzózka                                                                        Radom

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński                                                            Lublin

dr hab. Jan Chojcan                                                                                 Wrocław

dr hab. Józef Deniszczyk                                                                         Katowice

prof. dr hab. Stanisław Dubiel                                                                    Kraków

dr hab. Kazimierz Dziliński                                                                   Częstochowa

dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman                                                            Warszawa

dr hab. Elżbieta Jartych                                                                             Lublin

prof. dr hab. Michał Kopcewicz                                                                Warszawa

prof. dr hab. Józef Korecki                                                                        Kraków

prof. dr hab. Kazimierz Łątka                                                                    Kraków

prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr                                                                  Kraków

dr hab Janusz Przewoźnik                                                                        Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauer                                                          Kraków

prof. dr hab. Jan Stanek                                                                           Kraków

dr hab. Tadeusz Szumiata                                                                        Radom

dr hab. Krzysztof Szymański                                                                   Białystok            KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

Przewodniczący:          

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński     UMCS

 

Członkowie:

dr hab. Elżbieta Jartych                         PL

dr Zbigniew Surowiec                          UMCS

dr Marek Wiertel                                UMCS

dr Bożena Zgardzińska                       UMCS

dr Tomasz Pikula                                  PL

mgr inż. Karol Kowal                        NCBJ, PL

mgr Mariusz Mazurek                            PL